Trả 25 Euro để nhận lại 100 Euro trong casino 10Bet

Sòng bạc 10bet trình bày cho chúng tôi một đề xuất tuyệt vời mới, trong đó bạn đầu tư 25 euro và bạn chơi 100 euro. Nói cách khác, 25 euro của bạn trong 10bet trị giá 100 euro!

Tất cả bạn cần làm là:

  1. Đăng nhập vào tài khoản 10bet của bạn
  2. Trả 25 Euros với mã quảng bá QUADX4
  3.  Nhận 75 Euros Bonus và thưởng thức

Đăng ký 10Bet tại đây

Các điều khoản và điều kiện sử dụng

  • Phiếu mua hàng chỉ có giá trị đối với người dùng đã không thực hiện thanh toán
  • Chỉ thanh toán bằng mã quảng cáo QUADX4 mới đủ điều kiện nhận tiền thưởng
  • Số tiền thanh toán tối thiểu là 25 euro
  • Phiếu mua hàng chỉ hợp lệ một lần cho một người dùng

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.