Lá bài poker tốt nhất

Một trong những điều đầu tiên và quan trọng nhất để học khi chơi Texas Hold’em là họ là những chiếc thẻ danh dự xứng đáng được tiếp tục, và ai không.

Quyết định xem liệu hai thẻ bạn nhận được trong phần đầu tiên có thuận lợi hay không là quyết định quan trọng nhất cho mỗi bộ phận.

Các cặp vợ chồng tốt nhất bạn có thể nhận được:

hơi mạnh: Ace – Ace, Vua – King, Queen – Nữ hoàng, Jack – Jack, 10 – 10
thẻ mạnh mẽ của cùng một bộ đồ: Ace – King, Ace – Queen, King – Queen, Ace – Jack, King – Jack, Queen – Jack, Jack – 10
thẻ mạnh mẽ là những bộ đồ giống nhau: Ace – king, Ace – queen, king – Lady.

Những thẻ này rất quan trọng và người chơi mới thường có thể mất nếu họ không biết những điều này. Có nhớ rằng hai thẻ của bạn là điều duy nhất có thể mang lại cho bạn chiến thắng và lợi nhuận, chúng tôi nghĩ rằng nó rất quan trọng để biết điều này.

Yếu tố thứ hai khi quyết định mức độ đặt cược lớn của bạn là vị trí của bạn. Nếu bạn là người đầu tiên trong dòng, bạn nên luôn luôn từ bỏ, ngoại trừ khi bạn có thẻ tốt. Nếu bạn gần đến cuối, bạn có cơ hội để đánh giá đối thủ của bạn và bạn có thể quyết định đầu tư bao nhiêu.

Với thẻ như AJ, KQ, KJ, QJ, K10, Q10 và J10 bạn không nên chơi sau khi nâng cổ phần nếu bạn đang ở vị trí bắt đầu. Mục tiêu của bạn là có tiền khi bạn có thẻ mạnh nhất. Về lâu dài với các thẻ này, bạn sẽ mất tiền.

Các cặp trung bình bắt đầu tốt, nhưng nếu sau khi phát hiện ra các thẻ chính trên bàn, hoặc flop, bạn sẽ không tìm kiếm nhiều hơn nữa và tốt nhất là hủy bỏ.

Top Ten Maps cho Trang chủ:

1. AA (Par Assisi)
2. KK (đôi vợ chồng)
3. QQ (Couple Ladies)
4. AK (Vua)
5. JJ (Par Jandari)
6. 10-10 (Par Ten)
7. 9-9 ( Cặp vợ chồng)
8. 8-8 (đôi vợ chồng)
9. AQ ( Asma Lady)
10. 7-7 (cặp bảy năm )

Thẻ hàng đầu để nâng cược trước khi thẻ chính được tiết lộ:

AA (Par Assisi)
KK (đôi vợ chồng)
QQ (Par Ladies)
AK (Asc King)
JJ (Par Jandari)
10-10 (Par Ten)
AQ ( Asma Dam )

Bản đồ mà bạn cần phải chờ cho bản đồ chính:

AJ (Ac Jack)
KQ (Queen, King)
QJ (Queen Jack)
J-10 (Jack Mười)
9-9 (Parr nines)
8-8 (Tám bóng cặp)
7-7 (Parr Sedumki)
A-10 (Ace ace)
10-9 cùng màu (Mười và chín cùng màu)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.