Đừng nghĩ đến tiền khi chơi bài poker

Doyle Brunson nói: “Đừng để tiền có ý nghĩa với bạn nếu bạn muốn trở thành một con bạc thành công.”

Điều quan trọng là phải thực hiện một động thái tốt hay một quyết định đúng đắn ở bàn. Không phải suy nghĩ về số tiền bạn có thể bị mất hoặc bạn có thể kiếm được bao nhiêu.

Không phải là bạn sợ mất tiền khi chơi. Đừng sợ bắt đầu tốt và có nguy cơ làm điều gì đó. Nếu bạn chơi với nỗi sợ hãi, đối thủ tốt có thể sử dụng nó.

Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

Khi bạn chơi bài poker, bạn sẽ có được A-K ở vị trí trung bình. Bây giờ bạn sẽ thực hiện một đòn bẩy mặc định và một người chơi sẽ gửi cho bạn. Sự thất bại đi kèm với thẻ chỉ thấp. Bạn đầu tư, nhưng đối thủ của bạn theo bạn. Trên thẻ thứ tư không có gì. Bạn đang đầu tư một lần nữa. Và ông ấy đang theo bạn một lần nữa. Trên sông một lần nữa không có gì. Bây giờ bạn đang theo dõi Như thẻ lớn nhất trên bàn, và đối thủ không có sức mạnh. Nhưng chỉ theo bạn. Bạn đã đặt cược lớn, và bạn không có gì trong tay của bạn.

Bạn sẽ làm gì bây giờ?

Nếu bây giờ bạn tin vào phân tích của ông về protivinikot sau đó phải Rivera một lần nữa đưa ra và trở thành một người chiến thắng. Đừng e ngại cái cược cuối cùng này, tất nhiên nếu bạn đã phân tích tốt đối thủ của bạn, nhưng tất nhiên, hãy cẩn thận số tiền bạn đầu tư. Nếu bạn đầu tư quá nhiều. Sau đó bạn có thể dễ dàng thấy mình trong một tình huống khó xử.

Do đó nó sẽ là tốt nếu bạn phân tích tình hình để lừa gạt, trước khi thẻ thứ tư kết quả đầu ra hoặc khi bạn đến thẻ thứ năm sẽ đầu tư nhiều hơn. Vì vậy các đối thủ sẽ đi đến kết luận rằng bạn có thẻ tốt, vì vậy bạn muốn từ bỏ. Không phải luôn luôn chiến lược này là tốt. Nhưng trong một số trường hợp nó có thể giúp đỡ rất nhiều.

Nói cách khác, hãy tin vào chính mình, tin tưởng vào phẩm chất của bạn và đưa ra quyết định đúng vào đúng thời điểm. Chơi tiền như không có gì cho bạn.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.