Tháng mười của Paddy Power: 12.000 euro sẽ được phân phối cho người dùng casino!

Các Paddy Power Casino trong tháng này đã quyết định chia 3000 € mỗi tuần cho người dùng của mình. Đơn giản chỉ cần chọn một trong những trò chơi casino được cung cấp Paddy Power và chơi mỗi tuần để có cơ hội chiến thắng tốt hơn. 

Đăng ký Paddypower

 Bạn nên làm gì?

Đăng nhập vào casino.

Chọn một trong những trò chơi được cung cấp và đầu tư ít nhất 20Ev mỗi tuần.

Vào cuối mỗi tuần, sẽ có một cuộc rút thăm, và nếu bạn là người chiến thắng, tài khoản của bạn sẽ được ghi có 10 €.

Đăng ký Paddypower

Chúc may mắn!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.