Mời bạn bè và nhận được 40 € từ Unibet!

Mời bạn bè trở thành thành viên của một gia đình lớn của Unibet sẽ cho phép bạn kiếm được 40 euro cho mỗi người bạn mời.

Ngoài ra, người bạn mới đăng ký của bạn sẽ nhận được 30 euro trong tài khoản của mình!

Đăng ký Unibet Casino Tại đây

Nó hoạt động như thế nào?

Đăng ký đấu thầu ĐÂY

Mời bạn bè (tối đa 5 người)

Bạn bè được mời của bạn phải đáp ứng các yêu cầu để nhận tiền thưởng

Các điều khoản và điều kiện

  • Các quy tắc về tiền thưởng cũng giống như tiền thưởng “chào đón”
  • Phiếu mua hàng có giá trị cho đến khi Unibet chấm dứt hợp đồng
  • Chỉ có năm người bạn có thể mời bạn đăng ký thông qua bạn
  • Bạn có thể sử dụng tiền thưởng cho cá cược thể thao và casino

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.